HoneyLab Teper & Waś


Badania miodu i wosku pszczelego


Nasza działalność edukacyjno-szkoleniowa

Czy warto sprawdzać jakość wosku i węzy?
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem w czasopiśmie "Pasieka" autorstwa dr Ewy Waś z naszego Laboratorium.


XIV Świętokrzyskie Święto Pszczoły – Bałtów 2021
"Pszczelarz Polski" opublikował obszerną relację wykładu dr Ewy Waś, wygłoszonego w Bałtowie 21 sierpnia 2021 r. Fragmenty na fotografiach.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu we wrześniowym numerze czasopisma.


W dniach 19 i 20 marca 2021 r., na zaproszenie Pani dr hab. Beaty Madras-Majewskiej, prof. SGGW – kierownika Samodzielnej Pracowni Pszczelnictwa SGGW, przeprowadziliśmy wykłady on-line z zakresu badań jakości wosku pszczelego oraz analizy pyłkowej miodu dla studentów na kierunku Zootechnika.