HoneyLab Teper & Waś


Badania miodu i wosku pszczelego


Nasza działalność edukacyjno-szkoleniowa

25 marca 2021 r.

W dniach 19 i 20 marca 2021 r., na zaproszenie Pani dr hab. Beaty Madras-Majewskiej, prof. SGGW – kierownika Samodzielnej Pracowni Pszczelnictwa SGGW, przeprowadziliśmy wykłady on-line z zakresu badań jakości wosku pszczelego oraz analizy pyłkowej miodu dla studentów na kierunku Zootechnika.